Informatie ten behoeve van de MDR-wetgeving

Voor de per 26 mei 2021 ingevoerde Medical Device Regulation (MDR) hebben we twee dingen geregeld:

1. MDR-documentatie over onze producten

Om het voor jou als Podonova-klant zo eenvoudig mogelijk te maken om te toetsen of bij Podonova gekochte producten voldoen aan de MDR-wetgeving, hebben we een uitgebreid document gemaakt. Daarin staat de relevantie informatie over alle materialen die we leveren die onderhevig zijn aan de MDR-regelgeving. Onze MDR-documentatie is gemaakt op basis van product-, technische- en veiligheidsinformatie én verklaringen dat de grondstoffen die zijn gebruikt bij de productie van de materialen die wij leveren voldoen aan bij de MDR behorende EU regel 1907/2006 inzake de Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals (REACH).

Heb jij een of meer producten bij ons gekocht? Dan kun je onze MDR-documentatie per mail opvragen. Als je dat doet ontvang je de meest recente versie. Met daarbij een korte toelichting.

2. Batchnummers op onze producten

Onze producten worden standaard voorzien van een Podonovalabel met daarop naast de reguliere productinformatie een batchnummer en scanbare barcode waarmee wij de traceerbaarheid van deze producten borgen.